سفارش تبلیغ
صبا
ویروس خانمان سوز - خط سبز

ویروس خانمان سوز

دوشنبه 85 آذر 6 ساعت 3:59 عصر
چندروزه که گرفتاریه بیماری شدیدوصعب العلاجی نه بهتر بگم ناعلاجی شدم چیزی شبیه اعتیاد اما خیلی بدتر از اون چه فکر می کنید.قبل از اینکه وارد این پاتق بشم یه رفیق عزیزتر از برادر دلسوز بهتر بگم استادی دلسوز منو نصیحت می کرد بابا بی خیال شو ...آلوده می شی ولی کو گوش شنوا گوش ما که بدهکار این حرفا نبود "اگه ناله ناله تو وگوش گوش من *آنچه به جایی نرسد فریاد است "حالا شما گیر به شعرش ندید.اما حالا می بینم که واقعا حق با  ایشون بود من اگه حداقل یه خورده این دو گوله رو کار می نداختیم که یه واکسن می زدم بعد وارد می شدم تا حداقل یه وقت کوتاهی هم که شده مقاومت می کردم اما حالا درست بعد از چهاز ر روزمی بینم بد جوری گرفتار شدم  زمانی که خودم می شینم فکرشو می کنم به خودم می گم مگه کارو زندگی نداری که شب وروز قبله ونماز وزندگیت شده کامپیوتر ونت ووب آخه مگه این برایآادم نون و آب می شه این که نشد زندگی حالا خودت هیچی این شریک بینوات چه گناهی کرده گیر تو افتاده ازموقعه که بااین بی صاحب سرو کله می زنی دیگه احساسی برات نمونده!!مگه این بی چاره محبت نمی خواد تو که تموم عشق ومحبتت ونثار صفحه کلید می کنه واقعا حالا خدا اینو می پسنده یا بنده خدا.از شما دوستان تقاضامندم که هرکی آنتی ویروس این ویروس خانمان سوزوداره به دادم برسه

نوشته شده توسط : حق جو

نظرات دیگران [ نظر]